سخن سردبیر، صفحات اول و آخر و جلد شماره 8

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 مدیر اجرایی مجله توسعه روستایی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

سخن سردبیر

به هنگام نشر هشتمین شماره مجله، لازم دیدم هم خدمت همه عزیزان و پزوهشگران موضوعات روستائی سلامی عرض کنم و آرزوی توفیق آنها را داشته باشم و هم یک دو مطلب را جهت مزید استحضار توضیح دهم:
از آنجا که عرضه مجله به همه علاقه‌مندان مستلزم صرف وقت و هزینه می‌شود از ابتدا ترتیبی اتخاذ شد تا مقالات مجله از طریق سایت مجله در اختیار همه گذاشته شود که این امر ضمن اینکه ما را از انبار کردن محله رهانید، امکان دسترسی سریع‌تر مجله را به علاقه‌مندان فراهم نمود. برای استفاده از سایت هم مبلغی در نظر گرفته نشد و حتی تقاضای سایت‌ها دیگر که علاقه‌مند به ارائه مقالات در سایت‌های خود بودند را نیز با معذرت خواهی نپذیرفتیم تا نویسندگان بدون محدیدت از سایت خود مجله (www.jrd.ut.ac.ir) استفاده نمایند.
شماره مجله میزان دانلود تعداد مقالات نویسندگان
شماره 1 (پاییز-زمستان 1388) 5491 7 استاد (پرفسور) 28 مقاله
شماره 2 (بهار-تابستان 1389) 7675 7 دانشیار 17 مقاله
شماره 3 (پاییز-زمستان 1389) 10771 8 استادیار 27 مقاله
شماره 4 (بهار-تابستان 1390) 26135 8 دکتر و دانشجوی دکتری 34 مقاله
شماره 5 (پاییز-زمستان 1390) 9086 10 کارشناسی ارشد و دانشجوی کارشناسی ارشد 43 مقاله
شماره 6 (بهار-تابستان1391) 10664 7
شماره 7 (پاییز-زمستان 1391) 2549 7
شماره 8 (بهار-تابستان 1392) - 8
تعداد کل از شماره 1 تا شماره 8 72371 62 149 نویسنده
جهت اطلاع علاقه‌مندان، خلاصه‌ای از وضیعت ارجاع مجله و میزان دانلود از شماره 1 تا شماره 8 و مرتبه علمی نویسندگان در جدول زیر ارائه می‌شود ضمناً اطلاعات مبسوط در سایت مجله موجود می‌باشد:
در خاتمه جا دارد از زحمات آقای حسن بخشی‌زاده مدیر اجرایی مجله که مدیریت و پی‌گیری چاپ و نشر مجله را از آغاز شکل‌گیری مجله تاکنون بر عهده داشته‌اند‌ تشکر کنم و آرزوی توفیق الهی برای ایشان داشته باشم. همچنین از سرکار خانم زهرا فرضی‌زاده ویراستار فارسی و آقای محسن حسین‌پور ویراستار انگلیسی مجله نیز متشکرم.

دکتر مهدی طالب
سردبیر مجله توسعه روستایی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Editorial, Frist and Final Pages, and No.8 Volume

نویسندگان [English]

  • Hassan Bakhshizadeh 1
  • Mehdi Taleb 2
1 Executive Administrator in Journal of Rural Development; University of Tehran, Faculty of Social Sciences
2 Prof. Dr Mehdi Taleb. University of Tehran
چکیده [English]

Editorial
As the eighth edition of this journal is published, I would like to send my warmest greetings to all researchers and draw your attention to a point: as the journal publication required dedicating more financial sources and time, we decided to provide the online version of the articles. This facilitated the availability of the journal and also helped us to do away with stocking up the magazine. Users do not need to pay when they want to browse through the website and study the papers.
Below you can find a summary of downloading information, and academic standing of the writers. You can find this information online too (www.jrd.ut.ac.ir).
Authors Paper Download Journal Number
28 Professor 7 5491 No. 1 (Autumn and Winter 2009)
17 Associate Professor 7 7675 No. 2 (Spring and Summer 2010)
27 Assistant Professor 8 10771 No. 3 (Autumn and Winter 2010)
34 PhD. and PhD. Student 8 26135 No. 4 (Spring and Summer 2011)
43 M.A. and M.A. Student 10 9086 No. 5 (Autumn and Winter 2011)
7 10664 No. 6 (Spring and Summer 2012)
7 2549 No. 7 (Autumn and Winter 2012)
8 - No. 8 (Spring and Summer 2013)
149 Authors 62 72371 62

Finally, I would like to extend my thanks to Mr. Hassan Bakhshizadeh, the Executive
Administrator of the journal, who has been managing the affairs related to the publication of JRD since the first days this journal published. Also, I would like to express my appreciation for Ms. Zahra Farzizadeh efforts, the Farsi editor and Mr. Mohsen Hosseinpour Moghaddam, the English editor of the journal.


Dr. Prof Mehdi Taleb
Editor-in-Chief JRD

کلیدواژه‌ها [English]

  • A