کلیدواژه‌ها = حکمرانی روستایی
تعداد مقالات: 1
1. تعاونی‌های روستایی و حکمرانی روستایی در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-46

مهدی طالب؛ حسن بخشی زاده