کلیدواژه‌ها = تجمیع
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقش مشارکت در طرح‌های توسعه مناطق روستایی (بررسی موردی: طرح‌های تجمیع مناطق روستایی)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

مهدی طالب؛ حسین میرزایی؛ عفوات نادری