کلیدواژه‌ها = تاریخ چین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط دموکراسی و توسعه در چین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 51-68

محمود متوسلی؛ زهرا فرضی زاده میاندهی؛ علی نیکونسبتی