کلیدواژه‌ها = توسعه محلی و زنان روستایی
تعداد مقالات: 1
1. چالش‌های اجتماعی شوراهای روستایی در مدیریت محلی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

حسین ایمانی جاجرمی؛ علیرضا کریمی