کلیدواژه‌ها = جامعه‌شناسی روستایی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر مطالعات روستایی در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

مصطفی ازکیا؛ غلامرضا غفاری