کلیدواژه‌ها = ارزشیابی اثربخشی
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی اثربخشی طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان بیرجند

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 283-306

محمدشریف شریف زاده؛ حسین خندان؛ غلامحسین عبدالله زاده