کلیدواژه‌ها = الگوی مکنزی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نظام مدیریت توسعۀ روستایی ایران: تحلیلی بر مبنای الگوی مکنزی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 171-196

حمید رستگاری؛ زکریا محمدی تمری؛ مصطفی احمدوند