کلیدواژه‌ها = پیامدهای مهاجرت روستایی
تعداد مقالات: 1
1. مدل معادلات ساختاری و تلفیقی علل و پیامدهای مهاجرت روستایی در بخش کیان شهرستان نهاوند

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 339-358

میلاد کیانی؛ علی اسدی؛ حجت ورمزیاری؛ علی اکبر براتی