کلیدواژه‌ها = امر ذهنی
تعداد مقالات: 1
1. بازتعریف جامعه‌شناختی مفهوم محله از نگاه ساکنان: مطالعۀ پدیدارشناسی محلۀ کن منطقۀ 5 شهر تهران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 221-240

سیده مائده قرشی؛ مصطفی ازکیا؛ محمد صادق مهدوی