نویسنده = رقیه علائی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدل محلۀ آسیب‌پذیر بر اساس پیشایندهای خانواده، همسالان و نگرش به مصرف مواد

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-78

رقیه علائی؛ محمد علی سپهوندی؛ عزت‌اله قدم پور