نویسنده = زین العابدین امینی سابق
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های تعاون روستایی بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 121-144

نسرین خدابخشی؛ زین العابدین امینی سابق؛ مسعود قربان حسینی؛ احسان ساده