نویسنده = مریم جمشیدی نسب
تعداد مقالات: 1
1. مسکن مهر و حق به شهر جماعت‌های جدید: مطالعۀ موردی پروژۀ پرند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 241-258

پویا علاءالدینی؛ مریم جمشیدی نسب