نویسنده = علی ایمانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نظری نظام‌های بهره‌برداری از مراتع

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-28

مصطفی ازکیا؛ علی ایمانی


2. آینده توسعه روستایی و چالش‌های پایداری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389

منصور وثوقی؛ علی ایمانی