آینده توسعه روستایی و چالش‌های پایداری

نویسندگان

چکیده

در توسعه روستایی نیز در کنار سایر حوزه‌های مطالعاتی علوم اجتماعی و اقتصادی، طی دهه‌های مختلف چالش‌های نظری متنوعی را پشت سر نهاده است. این مقاله با رویکردی تئوریک برخی از این چالش‌ها را مورد بررسی قرار داده و چشم‌انداز آتی توسعه روستایی را تحلیل کرده است. هدف این مقاله، بررسی نظری و نقد برخی رویکردهای توسعه روستایی و در نهایت ترسیم سیمای آتی رویکردهای نوظهور در توسعه روستایی است، روش این مقاله نیز مطالعه اسنادی و انتقادی نظریه‌ها و دیدگاه‌های حاکم بر توسعه روستایی است. از دهه 1970، همگام با نقد و چالش‏های نظری و روشی علیه مکتب نوسازی متعارف از سوی مکاتب وابستگی، تضاد، پست‌مدرنیسم و نهایتاً فمینیسم و ساختارگرایان اجتماعی، زمینه لازم برای مطرح شدن حوزه روستایی در قالب رویکرد توسعه پایدار روستایی فراهم شد. ....

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future of Rural Development and its Sustainability Challenges

نویسندگان [English]

  • Mansour Vosoughi
  • Ali Imani
چکیده [English]

Rural development, along with other social and economical fields of study, has experienced different theoretical challenges. This paper, with a theoretical approach, has investigated some of these challenges and analyzed the future perspective of rural development. The purpose of this paper is to theoretically analyze the rural development approaches and to visualize the future perspective of some of the modern approaches in rural development. Thus, our method would be documental and critical study of the present approaches and theories of rural development. From 1970s, following the critical and theoretical challenges proposed from dependence schools, post modernism, feminism and social constructivism against common renovation school, rural field become prominent in rural resistant development framework. Moreover, one of the other factors in the extended rural development program and ignorance of common rural development programs is its common historical background with resistant development and environmentalism....

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmentalism
  • Globalization
  • Reform.
  • Resistance Challenges
  • Rural Resistance Development