راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات

 

نکات ضروری پذیرش مقاله:

1- بازبینی و نهایی نمودن متن چکیده انگلیسی توسط استاد راهنما و یا نویسنده مسئول 
2- بازبینی منابع طبق فرمت مجله و راهنمای نویسندگان
3- چک نمودن تک تک منابع و ارجاعات درون متنی با منابع و مآخذ انتهای مقاله 
4- حجم مقاله نباید بیشتر از 7500 کلمه باشد. 
5- حداقل 5 پیشنهاد عملیاتی و کاربردی در انتهای هر مقاله ارائه شود.   

6- نگارش مقاله باید به طور کامل مطابق اصول اخلاقی انتشار مقاله صورت گیرد.  

 

الف) درباره مجله

 

مجله توسعه محلی (روستائی-شهری)، مجله‏ای دانشگاهی است که تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه­ای در حوزه توسعه محلی را منتشر می‏کند. هدف از انتشار آن معرفی آخرین یافته‏های پژوهشی و نظری محققان و اندیشمندان در کشور است. توصیه می‏شود مقالات شامل بخش‏های عنوان، چکیده، مقدمه، مبانی و چارچوب نظری، روش‏شناسی، یافته‏های تحقیق، بحث و نتیجه‏گیری و منابع باشد.

 

ب) اصول کلی

 

* در نگارش مقالات ضمن رعایت آئین نگارش فارسی، حتی‏المقدور از کلمات فارسی برای بیان مطالب استفاده شود.

 

* پذیرش اولیه مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات و پذیرش نهایی و چاپ منوط به تأیید هیأت تحریریه و داوران است. در صورت عدم رعایت هر یک از نکات مندرج در راهنمای نگارش، مقاله رد می‌شود همچنین مجله متعهد به پس دادن مقالات رسیده نیست.

 

* مقاله باید روی کاغذ (Envelope B5) در محیط word  و با حاشیه 3 سانتیمتر از بالا، پایین و چپ و 2.5 سانتیمتر از راست تایپ شود. متن فارسی با B lotus11، چکیده فارسی با B lotus 10، زیر نویس با B lotus 8 و منابع فارسی با B lotus 10 همچنین کلیه متن انگلیسی داخل مقاله با فونت (لاتین Times New Roman 10) زیر نویس (لاتین Times New Roman 8) منابع انگلیسی با (لاتین Times New Roman 9) و چکیده انگلیسی با (لاتین Times New Roman 9) تنظیم گردند.

 

* حجم مقالات بدون چکیده انگلیسی از 20 صفحه (7500 کلمه) تجاوز نکند. اصل مقاله  از طریق سیستم نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران ارسال گردد.

 

* مقالات نباید در مجله‏های دیگر چاپ یا برای چاپ ارسال شده باشد. لازم است کلیه نویسندگان مقالات، ضمن ارائه نامه درخواست چاپ مقاله، آن را امضاء نمایند. ضمناً یکی از نویسندگان به‌عنوان فرد پاسخگو به دفتر سردبیری مجله معرفی گردد.

 

* پذیرش اولیه مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات و پذیرش نهایی و چاپ منوط به تأیید هیأت تحریریه و داوران است. مجله متعهد به پس دادن مقالات رسیده نیست.

 

* نام نویسنده یا نویسندگان و ضمناً رتبه علمی آنان، نشانی محل کار، تلفن و پست الکترونیکی (Email) نویسنده پاسخگو در صفحه جداگانه‌ای همراه مقاله بیان گردد.

 

* چکیده مقالات (به فارسی و انگلیسی) باید حاوی 150 تا 250 کلمه بوده و شامل هدف مقاله، چارچوب نظری، روش کار و مهم‌ترین یافته‌های تحقیق است. در پایان چکیده، واژگان کلیدی مقاله بین 5 تا 8 واژه بیان می‏گردند.

 

* ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود: 

 

- منابع فارسی: (نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد: صفحه)؛ مثال: (روحانی، 1376: 371). 

 

- منابع لاتین:  (نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد: صفحه)؛ مثال: (مرگان، 2019: 40). و اسم Morgan به صورت زیرنویس در پایین صفحه آورده می‌شود.

 

- چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

 

* در پایان مقاله (منابع)، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین به‌طور جداگانه به‌صورت زیر ارائه شود: 

 

- کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ). نام کتاب (ایرانیک). نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره‌ی چاپ، جلد.

 

- مقاله مجله (اگر صفحات هر شماره در ادامه شماره قبلی شروع شود): نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ). نام مقاله. نام مجله (ایرانیک). شماره مجله، صفحه.

 

- مقاله دائره‌المعارف: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ). نام مقاله، نام دائره‌المعارف (ایرانیک). (جلد و صفحه) محل نشر: نام ناشر.

 

- مقاله روزنامه: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ: روز، ماه، سال). عنوان مقاله. نام روزنامه (ایرانیک). شماره‌ی صفحه.

 

- مقاله وب سایت: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ). نام مقاله (ایرانیک). بازیابی شده در تاریخ (تاریخ بازیابی به ترتیب روز، ماه، سال). نام ناشر سایت، آدرس سایت.

 

توجه: کلیه منابع مورد استفاده باید دارای صفحه باشند.

 

* معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات در پایین هر صفحه آورده شود. توضیحات اضافی در انتهای مقاله در بخش یادداشت‌ها درج گردد. اگر ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها باشد، مثل متن مقاله، روش درون متنی خواهد بود.

 

* شکل­ها و تصویرها باید به گونه­ای ترسیم یا تهیه شوند که برای تکثیر و نسخه‌پردازی مناسب باشند. جدول­ها به ترتیبی که در متن آمده‌اند شماره‌گذاری شوند و تاریخ تهیه و مأخذ آنها به‎‌طور دقیق در زیر آنها قید گردد.

 

* هر گونه تشکر و قدردانی از افراد و سازمان‏هایی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشته‏اند، در پایان مقاله قبل از پی‌نوشت‌ها آورده شود.

 

* مسئولیت محتویات و نظرات مندرج در مقالات با نویسنده یا نویسندگان است.

 

* دفتر مجله در ویرایش ادبی مقالات مختار است.