نفت، دوگانگی، مقاومت و وابستگی: نتایج دو بررسی در بهرگان و عسلویه

نویسنده

چکیده

ورود ماشین یا صنعت به کشورها یا مناطق توسعه‌نیافته، عموماً با مسائل و مشکلات فراوان اقتصادی، اجتماعی توأم بوده و واکنش‌های فراوانی از سوی مردم پدید آورده است. همراه با ماشین و صنعت، الگوهای توسعه و مجریان آن، با خود ارزش‌هایی را به جامعه هدف وارد می‌کنند و ارزش‌های جاری را به چالش می‌کشند و در پی آن، دوگانگی و مقاومت در برابر تغییرات شکل می‌گیرد. در نتیجه گرچه جامعه در بخش‌هایی، تحت تأثیر تغییرات جدید قرار می‌گیرد، اما در برابر آن مقاومت نیز می‌کند. مردم در چنین جامعه‌ای، مراکز صنعتی جدید و متولیان آن را «برابر نهاد» خود می‌پندارند و ریشه تمام مشکلات خود را در آنها می‌بینند. همین تلقی موجب کاهش خلاقیت و تلاش افراد در آن جامعه می‌شود و به وابستگی شدید و افزایش میزان انتظارات رو به تزاید از متولیان تغییرات ایجاد شده دامن می‌زند. ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oil, Contrast, Resistance and Dependence: Results of Two investigations of the Bahregan and Assaluyeh

نویسنده [English]

  • Saeid Moidfar
چکیده [English]

The transfer of technology from developed countries or regions to the less developed countries or regions has often been accompanied with economic and social problems. It also has resulted in indigenous people's reactions. This is because developmental models and those who apply them both aid an technological transfer and challenge the current values among indigenous people. This in turn, brings about dualism and resistance against changes. This paper seeks to support the above mentioned idea based on two quantitative and qualitative studies the writer has done in Assaluyeh and Bahregan, two Iranian oil districts. These studies indicate that, following the establishment of oil industries in the mentioned districts and the transfer of work force from developed regions to these deprived ones, modern and traditional identities have been confronted and a dual community has formed. ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dependency.
  • Imbalanced Development
  • modern identity
  • Oil industry
  • Resistance
  • Sustainable Development
  • traditional identity