کلیدواژه‌ها = شهر خلاق
تعداد مقالات: 1
1. برندسازی شهری برای تحقق شهر خلاق؛ ارائۀ نظریه‌ای داده‌بنیاد (مورد مطالعه: شهر ارومیه)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-136

شیرزاد محمودی آذر؛ زهره داود پور