تعداد مقالات: 168
76. تحلیل نوسانات فضایی تأثیر توسعه بر مهاجرت داخلی‌ـ بین‌شهرستانی در ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 245-270

رسول صادقی؛ محسن شکریانی


77. تدوین مدل محلۀ آسیب‌پذیر بر اساس پیشایندهای خانواده، همسالان و نگرش به مصرف مواد

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-78

رقیه علائی؛ محمد علی سپهوندی؛ عزت‌اله قدم پور


78. نقش تأمین مالی خرد بر کیفیت زندگی زنان روستایی در پروژۀ بین‌المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 239-260

یاسر محمدی؛ جواد نعمت الهی؛ فاطمه سپهوند


80. شناسایی و تحلیل پیامدهای ناشی از جابجایی سکونتگاهی: در: مطالعه‌ای قوم‌نگارانه روستای گرازی در شهر تایباد

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 231-252

محمد علی محمدی قره قانی؛ رسول لوایی آدریانی؛ ایرج قاسمی


81. بازآفرینی سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران: ارزیابی تمهیدات در طرح نمونۀ سبزوار از منظر بهره‌بَران زن

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-102

پویا علاءالدینی؛ شقایق نوروزی


85. رویکرد جامعه‌شناختی به مهارت‌های ارتباطی معلمان روستایی در منطقه ارشق

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 85-106

کمال درانی؛ قاسم صابری


88. فقر روستایی و تخریب محیط‌زیست (مورد مطالعه روستاهای سرخون و بیدله از توابع استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 99-120

سید احمد فیروز آبادی؛ دلارام عظیم‌زاده


89. پژوهش کیفی درباره کیفیت زندگی مهاجران فصلی نیروی کار جوان روستایی از شهرستان کلیبر به تهران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 111-132

محمود جمعه‌پور؛ هدایت عیدی تراکمه


90. بررسی موانع اداری-سیاستی مشارکت بهره برداران حوزه سد کزنار در تشکیل تعاونی آب بران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 103-116

سعید غلامرضایی؛ زینب موسوی؛ مهدی رحیمیان


91. نظام غذایی بومی-سنتی: پژوهشی مردم شناختی در میان قوم لک در مناطق روستایی و عشایری استان لرستان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-106

ابوعلی ودادهیر؛ محمد چقلوند؛ جلال‌الدین رفیع‌فر؛ نسرین امیدوار


92. بررسی راه‌های دستیابی دهیاری به درآمدهای پایدار بر اساس ظرفیت اجتماع محلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 233-254

حسین ایمانی جاجرمی؛ آیدا نوابی


93. بررسی کارکرد فضاهای عمومی شهری و نقش آن در توسعۀ پایدار اجتماعی (مورد مطالعه: شهر بوکان)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-102

علی موحد؛ نوید آهنگری؛ فرشته حسینی


94. مسکن مهر و حق به شهر جماعت‌های جدید: مطالعۀ موردی پروژۀ پرند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 241-258

پویا علاءالدینی؛ مریم جمشیدی نسب


96. نظام معنایی پدیدۀ خشکسالی در میان کشاورزان استان اصفهان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 271-294

عظیمه السادات عبداللهی؛ محمدجواد زاهدی؛ صادق صالحی؛ محمد سعید ذکایی


97. تحلیل جامعه‌شناختی بی‌نظمی (فیزیکی- اجتماعی) در فضای شهری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-100

علی اصغر فیروزجائیان گلوگاه