کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی نقش مشارکت در طرح‌های توسعه مناطق روستایی (بررسی موردی: طرح‌های تجمیع مناطق روستایی)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

مهدی طالب؛ حسین میرزایی؛ عفوات نادری


4. چالش‌های اجتماعی شوراهای روستایی در مدیریت محلی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

حسین ایمانی جاجرمی؛ علیرضا کریمی