کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی موانع مشارکت مردم در مدیریت شهری تهران: یک تحلیل محتوای کیفی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 643-655

10.22059/jrd.2021.319833.668632

سید حمید ابطحی؛ ملیحه شیانی


5. چالش‌های اجتماعی شوراهای روستایی در مدیریت محلی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

حسین ایمانی جاجرمی؛ علیرضا کریمی