کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 8
2. بررسی رابطۀ باورهای دینی و سرمایۀ اجتماعی در جوامع روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش ایلخچی از توابع استان آذربایجان شرقی)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 299-318

ریبوار عیسی نژاد؛ رسول محمدرضایی؛ حسین راحلی؛ حسین کوهستانی


5. بررسی نظریه خرده فرهنگ دهقانی راجرز (بررسی موردی: روستاهای منطقه کهمان شهرستان سلسله)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 139-164

مصطفی کرم‌پور؛ سامان یوسفوند


6. تحلیل مقایسه‌ای استفاده از رسانه‌ها در مناطق شهری و روستایی ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 121-138

عبدالحسین کلانتری؛ ولی اله رستمعلی زاده؛ حسین حسنی


7. بینش و روش در پژوهش‌های دانش بومی و جایگاه آن در فرایند توسعه پایدار روستایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-38

جلال‌الدین رفیع فر؛ حسین دانش مهر؛ رشید احمد رش