کلیدواژه‌ها = توزیع فضایی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و ارزیابی گستره‌های فقر شهری در محلات شهر مراغه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 197-214

شهریور روستایی؛ پوران کرباسی


2. تحلیل نوسانات فضایی تأثیر توسعه بر مهاجرت داخلی‌ـ بین‌شهرستانی در ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 245-270

رسول صادقی؛ محسن شکریانی